۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

داستان سکسی من و مامان

من و مامان

موردي را كه مي خوام براتون تعريف كنم عين واقعيته. من الان 31 سالمه و ازدواج هم كردم. ولي علاقه بسياري به نزديكي كردن با مادرم دارم. اين علاقه از زماني شروع شد كه من 15 سال داشتم . خانه ما در حدود60 متره و من در اون زمان در يك اتاق با مادر وپدرم در اونجا ميخوابيديم و نصفه هاي شب بود كه ميديدم پدرم داره مامانمو ميكنه ومن يواشكي نگاهشون ميكردم. از اون موقع تا 2 سال پيش هميشه من دنبال فرصتي براي ماليدن خودم به مادرم بودم. حدود دو سال پيش بعد از ظهرمن و مادرم تنها خوابيده بوديم مادرم پائين تر از من بود. همينجوركه خوابيده بودم مادرم رو زير نظر داشتم واندامش رونگاه ميكردم. سنش در حدود 40 با اندامي گوشت آلود. يك دفعه ديدم مادرم زير چشمي منو نگاه ميكنه. ناخودآگاه حس عجيبي به من دست داد. من از فرصت استفاده كردم و دستم روگذاشتم روي كيرم وشروع كردم به ماليدنش. بعد از نيم ساعت ديدم هنوز منو نگاه ميكنه. البته وضعيت صورت من طوري نبود كه چشام رو ببينه. كم كم كيرو از شلوارم درآوردم. شروع كردم به جق زدن وآبم رودرآوردم. بعد از اينكه مادرم از خواب بيدار شد من ميترسيدم. ولي ديدم مادرم چقدر با من مهربون شد. روز بعد فاصله رو با مادرم كمتر كردم و ميديدم كه چطور مادرم نفس نفس ميزنه و آبم رو درآوردم كه كم بود بريزه رو صورتش. يه روز مادرم كه ميخواست بره حموم من رفتم يه گوشه واستادم كه لخت شدنش رو از پشت شيشه ببينم. البته رفتن من رو مادرم كاملا ديده بود. مادرم لباسشو بيرون حموم درآورد و من براي اولين بار مادرم رو لخت مادر زاد ديدم. البته اين رو بگم كه مادرم خيلي مذهبي بود و خودش رو اون زمان زياد می پوشوند. آروم رفتم نزديك حموم ديدم در رو نصفه باز گذاشته و تو حموم دراز كشيده و با خودش ور ميره. منم حسابی براش جق زدم . اين قضيه هرروز ادامه داشت تا اينكه كاملا متوجه شدم كه مادرم بدش نمياد من بدونم كه مراقب منه. منم از فرصت استفاده كردم يه روز ازپشت پنجره با موبايل بهش زنگ زدم. تا گوشي رو برداشت شروع كردم با هاش حرف زدن كه من همينجوري شماره گرفتم . البته صدامو كامل پشت تلفن ميشناخت ولي بروش نياورد. پشت تلفن بهش گفتم كه دوسش دارم. وحاضرم هرچي بخواد بهش بدم تا بذار بكنمش. وهي حرفاي سكسي زدم واز پشت پنجره مي ديدم شلوارش رو كشيده بود دپائين وبا كسش ور ميرفت. بعد بهش گفتم كه من يه بار به مادرم قرص خواب دادم وكردمش ويه جوري بهش اينو رسوندم. بعد تلفن رو قطع كردم. اومدم تو اتاق. اصلا انگار اتفاقي نيفتاده. فردا شبش قرار بود پدرم بره شهرستان ومنو مادرم شب تنها بوديم. مادرم جاها رو انداخت و چراغ رو خاموش كرد. بعد از 10 دقيقه منو صدا كرد و گفت كه ظهر خوابيده و خوابش نمياد. بهم گفت برم يه ليوان آب بيارم كه قرص خواب آور بخوره. تا اينو شنيدم بدنم به لرزه افتاد. ليوان آب رو گرفت و تو تاريكي گفت فعلا يه دونه بسه. آبوخورد. بعد از 5 دقيقه يكي دو بار صداش كردم. ديدم جواب نداد. آروم رفتم پهلوشو دستم رو گذاشتم روي كونش. چه قدر نرم وگوشت آلود. نفس نفس زدن مادرمو مي شنيدم. سريع دامن مادرم رودادم بالا. شورت نپوشیده بود. دهنم روگذاشتم لاي كونش و شروع كردم به ليسيدن. بعد خودم لخت شدم و برعكس پهلوش خوابيدم. كيرم رو گذاشتم رو صورتش و هي با كيرم مي زدم روي لپش. برگشتم و به كيرم تف زدم و آروم آروم بعد از باز كردن لاي پاش كردم توكونش. اصلا ديوانه بودم و هيچي نمي فهميدم. شروع كردم به عقب جلو كردن. بعد تا ديدم آبم داره مياد سريع كيرم رو درآوردم و آبم رو ريختم روي كونش. اون شب تا صبح با مادرم بازي ميكردم. فرا صبح ساعت ده صبح از خواب پا شدم وبي نهايت نگران بودم. كه ديدم مادرم از خواب پا شد. لبخند زنان گفت ديشب خيلي خوب خوابيده. خوشحال از اين موفقيت بيرون زدم. بيشتر ازاين خوشحال بودم كه پدرم زنگ زده بود و گفته بود كارش يك هفته طول ميكشه. اصلا نفهميدم كي شب شد. پس از خوردن شام جاها رو انداختم. مادرم گفت امشب ميخواد دوتا قرص خواب بخوره. آب رو كه آوردم ديدم دستشو الكي مشت كرده مثلا داره قرص ميخوره. تا دراز كشيد 5 دقيقه بعد چون جرات پيدا كرده بودم لخت مادرزاد شدم و مادرم روهم تمام لباسشو درآوردم. اونهم لخت مادر زاد شد. لاي پاشو وا كردم و كيرمو گذاشتم توي كسش. هي تلمبه ميزدم. بعد كيرمو درآوردم آروم مادرمو برگردوندم به پشت. و روي سوراخ كونش تف كردم و يكي از انگشتام رو آروم كردم توي كونش. اين كارو تكرار كردم. بعد از شل شدن دوتا انگشتم رو كردم. صداي آروم ناله كردنشو ميشنيدم وبروم نمياوردم. چون مثلا خواب بود كونش كه گشاد شد سريع كاهك كيرمو كردم توي كون مادرم. تند تند عقب جلو كردم وآبم رو ريختم توي كون مادرم. خلاصه تا صبح كارم اين بود. شب فرداي اونروز يه فكري به سرم زد. قبل از اينكه مادرم بگه قرص خواب ميخواد بخوره من گفتم كه ميخوام قرص خواب بخورم. بعد از خوردن قرص خوابيدم. بعد از ده دقيقه ديدم مادرم صدام كرد وچون جوابي نشنيد اومد سراغم. آروم شلوارمو از پام كشيد پائين و كيرمو گذاشت تو دهنش. هي ساك ميزد تا آبم خواست بياد چشمامو باز كردم. بلند شدم و پريدم روي مادرم وهي مي ليسيدمش. ديگه هم اون بيدار بود هم من. خلاصه تا مي تونستم مادرمو كردم. از اون زمان تا الان هرموقع فرصت بشه مادرم رو ميكنم. با اينكه من ازدواج كردم ولي لذت كردن مادرم يه چيز ديگه است.

۸۶ نظر:

 1. شما از آخرتتون نمیترسید مادری که میزاره بچش بکنش مادر نیشت

  پاسخحذف
 2. شکرخدا از بس جق زدی سلول های مغزت از کار افتادن بلد نیستی داستان بنویسی.بدبخت جقی

  پاسخحذف
 3. کیرم تو. کوس مامانت کاش من بودم آب کوس مامانتو می خورم آخ کیرم بلند شده یکی بیاد برام جق بزنه

  پاسخحذف
 4. هدف از این داستان چی بود؟این کسشعرا رو نوشتی که مارو هم مث خودت جقول کنی کونی؟

  پاسخحذف
 5. تو کس مادر آدم دروغ گو

  پاسخحذف
 6. جوووووووووووووووون مامانتو بیار ما ام بکنیم

  پاسخحذف
 7. خو کس کش داری میگی دوسال قبل سی سالگیت یعنی 28 سالت بود بعد مامانت ک جیگرشو بخورم 40 سالش بوده یعنی 12 سالش بوده ک تو ب دنیا اومدی

  پاسخحذف
 8. کیره یک خره پیره مریض تودهنه مامانت بااین پسرش کون خرابش

  پاسخحذف
 9. مادرجنده کونی چرا داستان چرت و پرت مینویسی.

  پاسخحذف
 10. لطف کنید داستان خوب بنوسشید خراب نکنید دوست تان دارم دختر وپسرای سکس باز

  پاسخحذف
 11. کس شعر مینویسی اولش بگو ساختگیه که فحش نخوری

  پاسخحذف
 12. کیر تو کس ننه آدم کس شعر گو

  پاسخحذف
 13. ای کس کش اول گفتی کردم توی کون مامانم دوم گفتی اول با ناخون گشادش کردم بعد گفتی که 15سالت بود چطور شد 28سالت شد مادرت کردی چقدر دروغ

  پاسخحذف
 14. مامانتو اگه من بکنم دیگه به باباتم نمیده.
  ننه جنده

  پاسخحذف
 15. شدید باهاش موافقم
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش.، ساعت ۱۶:۲۲

  پاسخحذف
 16. خاک تو سرت بی غیرت کثیف تو اگه غیرت داشتی نمیومدی شعر بنویسی.

  پاسخحذف
 17. اوف جون فدای جفتتون

  پاسخحذف
 18. احتمال زیاد باباتم زن تو میکنه.کیرم تو اب روت

  پاسخحذف
 19. کیر تو کس مادرت خودتم با بابات گی میکنید ؟:))

  پاسخحذف
 20. هرکی دوست داره مامانشو بکنم.یا مامانشو دید میزنه زنگ بزنه09371948572

  پاسخحذف
 21. مامانها جو گیر نشن منهم 45 سالمه با من سکس کن به پسرت چی کار داری اینم شماره 09309077526

  پاسخحذف
 22. خاک بر سر مادر جندت کنم

  پاسخحذف
 23. ادمه خالى بند جرا انقدر دروغ ميكى

  پاسخحذف
 24. اخه جاکش تو29 سالگی مامانت 40 سالشه کم تر جق بزن

  پاسخحذف
 25. مادرتو بیار بکنیم ببینیم چه لذتی داره که تو نمیتونی ازش دست برداری

  پاسخحذف
 26. کیرم توکس مادرت خودت فهمیدی چه گهی خوردی

  پاسخحذف
 27. آخه ریدم دهنت همه چی دست به دست هم داده که مادرتو بکنی?خالی بند چی بهت بگم.....

  پاسخحذف
 28. اونقدر جق زدی که کلا مغزت تبدیل شده به گه اخه کس کش با این چیزایی که نوشتی ادم درمیابه که مادرت از اول جندی بوده توهم تو دوازده سالگی مادرت به علت پاره شدن کاندوم کسی مادرتو گاییده وریختن آبش داخل کس مادرت به دنیا اومدی

  پاسخحذف
 29. تو ی کس کش کون بچه ای اخه ادم به مامانش نگاهم نمیکنه نمیدونم تو چه حیونی هستی ولی تو خوب میشی نگران نباش.کیری مقام

  پاسخحذف
 30. انقدر کس شعر نگو مادرجنده

  پاسخحذف
 31. خاک بر اون سره حشریه بدبختت کنن....کاش اونی ک آبشو ریخته بود تو کسه ننه جندت اون شب خواب موتده بودد و تو انو پس نمینداخت......

  پاسخحذف
 32. احتمان اونیک تورو ب دنیا آوورده آبش نیومده....گوهش اومده ک تو اینجوری شدی بد بخت......اوناییم ک شماره دادن از تو مادر جنده تر....خاک بر سر حشریتون کنن....مادر جنده ها

  پاسخحذف
 33. خوب کاري کردي،مامان خوشگلو بايد کرد

  پاسخحذف
 34. اخه عوضی چرا فکر همه رو منحرف میکنی بی غیرت کیرم توکوس زنت عوضی بیشرف اوسکل

  پاسخحذف
 35. اقا هرکسی به نویسنده این فش نده بی ناموسه(*-*)@باشه الان فش هارو بنویسد
  حروم زاده کسکش بی عرضه بی ناموس مادرکسه عوضی کیرم تو کس خواهرمادرت تو کوس بچت اگه دختر بود پسربود تو کونش حیون نفهم هرزه لاشی
  D========0کیرخرتو کوس مادرت عوضی تو کوس زنت خوارت خواهرزنت مادربابات عمت خالت هفت جددت

  پاسخحذف
 36. کیرم توکون و کس مامان خوشگلت

  پاسخحذف
 37. فکر کن باور کردیم

  پاسخحذف
 38. فدای کون مادرت

  پاسخحذف
 39. سلام اگه کسی هست بکنمش واسه سکس که دوس داشته باشه بهترین سکس عمرش رو داشته باشه بهش حال بدم هیچ وقت فراموش نکنه واسش بدنش رو بخورم کسش رو بخورم با سینه هاش بازی کنم اگه کسی دنبال کسی هست که بهش حال بدم ارضاش کنه به اوج شهوت برسونمش هم ادم قابل اعتماد باشه من هستم خوزستان فرقی نمیکنه طرف حسابم کجای باشه 09393956387

  پاسخحذف
 40. 09121665711..مریم..جا هم دارم..هر شب 100 تومن

  پاسخحذف
 41. 09128900434//نغمه//22 ساله

  پاسخحذف
 42. 09360231622//45 ساله..شیوا///با مکان//آزادی

  پاسخحذف
 43. 09336105404//سودابه//تهران//30 ساله

  پاسخحذف
 44. خاک تو سر جقیت.مجلوق خداوند مجلقین را دوست ندار

  پاسخحذف
 45. از خانوما هرکی دوست داره سکس کنه بیاد یاهوHAMID_DANGER123

  پاسخحذف
 46. سلام واسه دخترای سکس تلی فوق حشر! اشکان هستم استاد معروف سکس تل...دخترای خفن فوق العاده حشری که آب کسشون بند نمیاد بزنگن تا لذت یک سکس تل واقعی رو تجربه کنن.09362723299

  پاسخحذف
 47. من اسمم نسرینه دوست دارم با یک مرد که توان و قدرت بدنی خوبی داره و انسان مودب موقر و تحصیل کرده است رابطه بلند مدت سکسی داشته باشم فقط قبل از اینکه تنم در اختیارش بذارم باید آزمایش خون بده که بیماری نداشته باشه ای دی یاهوشو بزاره تا باهاش تماس بگیرم از مردای کوتاه قدهم تقاضا دارم لطفا مزاحم نشن

  پاسخحذف
 48. چقدر دروغ گفتی ....

  پاسخحذف
 49. مامانتو بیار پیش من جوری میکنمش که تا عمر دره دیگه ون نده.

  پاسخحذف
 50. سلام واسه دخترای سکس تلی فوق حشر! اشکان هستم استاد معروف سکس تل…خانم ها و دخترای خفن و فوق العاده حشری که آب کسشون بند نمیاد بزنگن تا لذت یک سکس تل واقعی رو تجربه کنن.09362723299
  لطفا فقط دخترای حشر بالا بزنگن اونایی که همیشه کسشون داغه. 09362723299

  پاسخحذف
 51. سلام این داستانها واقعی کسی هست با مامانش سکس داشته باشه یا تو کف سکس با مامانش باشه حتما باید یه مامان خوشگل و سکسی داشته باشه.دنبال یه خانوم سکسی و سن بالا هستم09010593772

  پاسخحذف
 52. خواهر مادرآدم دروغگو رو گاییدن

  پاسخحذف
 53. سکس تلی ها بدویید.....یه کیر دارم خیلی حشیریه همیشه راسته راسته...هر دختر و یا خانمی که اونمم کسش حشریه بزنگه تا سکس تل کنیم.سکس تل خفن میکنم اگه کست تحملشو د اره بزنگ!!! سینا 09017748641

  پاسخحذف
 54. مرتیکه کسکش دروغگو
  اونوقت ب مادرت حسی داری???
  بعد جالب تر اینکه مادره مذهبیت اومده ماله تویی که بچشی ساک زده???
  باز میگفتی نامادری ی چیزی ...
  جقول

  پاسخحذف
 55. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 56. میلادم 26ساله بیرجندعاشق سکس تلفنیم هردختری دوست داره تماس بگیره 09338440507 هردختری زنگ بزنه شارژم براش میخرم

  پاسخحذف
 57. آخرین مدل های سکس تل به بازار عرضه شد:
  سکس تل میکنم خیلی خیلی خفن هر دختری یا هر خانمی که واقعا فوق العاده حشریه و کسش همیشه میخاره و دوست داره آب کسشو بریزم بزنگنه تا ارضاش کنم. سینا 09017748641

  پاسخحذف
 58. تمام کسانی که میان و این نوشته هارو می خونن تمایل به سکس با مادرشون دارن ولی جرات این کار رو ندارن

  پاسخحذف
 59. کس نه نه ات خاک توسرت بی شعور

  پاسخحذف
 60. دخترای خاستین شماره تلگرام هستم09305513592

  پاسخحذف
 61. کسکش با این داستانت نمیتونی گوه میخوری وقت مردومو میگیری.

  پاسخحذف
 62. سکس تل حرفه ای مخصوص دختر خانم های حشری و کس طلا.آرش 09037902058 هر کی هم روش نمیشه بزنگه یه اس خالی بده خودم میزنگم.لطفا فقط دخترای حشری بزنگن.(09037902058)

  پاسخحذف
 63. کیرم تودهنت کثافت عوضی فکرکردنشم تن ادمو میلرزونه چطور جرات کردی اینو بنویسی کافر هم این کارونمیکنه خدابهت رحم کنه واقعا هیچی براگفتن ندارم لیاقت فحش دادنم نیستی که بارت کنم

  پاسخحذف
 64. ولی من تمایل دارم بازن تو ومادرتو خواهرات سکس کنم کونی مرده سگ کیرتو عروسک بدست تاعصا به دستت

  پاسخحذف
 65. ولی من تمایل دارم بازن تو ومادرتو خواهرات سکس کنم کونی مرده سگ کیرتو عروسک بدست تاعصا به دستت

  پاسخحذف
 66. 09351961367 دخترها زنای اهل حال اس بدن

  پاسخحذف
 67. سکس تل شهوتناک۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲:۵۳

  سکس تل شهوتناک. قابل توجه دخترای کس داغ:سکس تل میکنم عاشق سکس تلم سکس تل شهوتناک با ارضای واقعی فقط دخترا بزنگن اسمم سعید 09389424890

  پاسخحذف
 68. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 69. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 70. مادر آدم دروغگوهم گاییدیم 😆

  پاسخحذف
 71. یه خانم از یزد برا دوستی و عشق و حال ۰۹۳۳۵۷۷۹۵۰۱پیام بده خانمی

  پاسخحذف
 72. خانما هرکه یه سکس خشین دوست داره بزنگه یا ایمیل بیده javidtabesh@gmail.com 09362076823

  پاسخحذف
 73. خانما هرکه یه سکس خشین دوست داره بزنگه یا ایمیل بیده javidtabesh@gmail.com 09362076823

  پاسخحذف
 74. کیرم تو کوس همچین مادری ک مثل این هروم زاده پسر داره ههههههه

  پاسخحذف